EVÄITÄ TYÖN MUUTOKSEEN KORONAKRIISIN JÄLKEEN - hanke

Eväitä työn muutokseen koronakriisin jälkeen -hankkeen palvelut kohdennetaan Helsinki-Vantaan lentokentän alueella toimiville yrityksille tai sinne palveluja tuottaville yrityksille ja niiden työntekijöille.

Yhteishankkeessa vahvistetaan koko työyhteisön luottamusta selviytyä koronapandemiasta aiheutuneista vaikeuksista ja tuetaan yritysten elpymistä. Hankkeen palveluilla ja toimenpiteillä vahvistetaan muutoskyvykkyyttä ja osaamista sekä ylläpidetään työntekijöiden työkykyä ja työhyvinvointia.

Hankkeen päätoteuttaja on Työväen Sivistysliitto TSL ja osatoteuttajia ovat Careeria ja JHL-opisto. Sidosryhmäkumppaneita ovat Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK, Palvelualojen ammattiliitto PAM ja Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL. Euroopan sosiaalirahaston rahoittama yhteishanke on käynnissä 1.9.2021–31.5.2023.

Palvelut ovat maksuttomia sekä yrityksille että työntekijöille:

• Työkyvyn ja työhyvinvoinnin ylläpitäminen
• Työmotivaation ja ammattitaidon tukeminen muutostilanteessa
• Osaamisen kehittäminen täsmäkoulutuksilla, esim. digitaitojen vahvistaminen
• Uraohjausta ja neuvontaa ammatillisiin pohdintoihin
• Esimiestehtävissä toimivien vertaistuki
• Tukea ja työvälineitä muutosjohtamisen vahvistamiseksi
• Ohjausta ja täsmäkoulutuksia
• Alueella toimivien yritysten verkostoitumisen tukeminen

Lisätietoja hankkeesta antaa:

Timo Tiikkaja

hankepäällikkö

puh. 040 506 3846

mail: [email protected]

Seuraa hanketiedottamista sometileissä:

Facebook: @evaitatyonmuutokseen
Twitter: @evaitatyonmuut1