Starttiraha

Starttiraha on harkinnanvarainen tuki, jolla tuetaan yrittäjän toimeentuloa. Vantaalaisille starttirahan myöntää joko Uudenmaan TE-toimisto tai Vantaa-Keravan Kuntakokeilu.

Muistathan, että starttirahaa pitää hakea ennen yrityksen rekisteröintiä ja toiminnan aloittamista. Poikkeuksena on sivutoiminen yrittäjä, joka siirtyy päätoimiseksi.

Starttirahan myöntämisperusteista voit lukea lisää Uudenmaan TE-toimiston verkkosivuilta klikkaa tästä. Ladattava esite tästä.

Starttirahan hakemiseen sopivien liiketoimintasuunnitelman ja laskelmien pohjat löydät sivuiltamme Materiaalipankista.

Meille voit varata maksuttoman neuvonta-ajan, jossa saat apua starttirahan hakemiseen.

VARAA MAKSUTON NEUVONTA-AIKA

Kuka voi saada starttirahaa?

Voit saada starttirahaa, jos liiketoimintasi arvioidaan kannattavaksi ja sinulla on joko kokemusta yrittäjyydestä tai yrittäjäkoulutusta. Starttirahan saaminen edellyttää päätoimista yrittäjyyttä ja sitä, että tuki on tarpeellinen toimeentulosi kannalta. Tukea ei makseta, jos toimeentulosi on turvattu muulla tavalla, kuten palkkatuloilla tai muilla etuuksilla.

Voit saada starttirahaa, jos

 • sinulla on tai hankit riittävät valmiudet yritystoimintaasi
 • yritystoimintasi on päätoimista
 • toimintasi arvioidaan täyttävän kannattavuuden edellytykset.

Et voi saada starttirahaa, jos

 • yritystoimintasi arvioidaan tarjoavan sinulle kohtuullisen toimeentulon heti alkuvaiheessa
 • starttirahan arvioidaan vääristävän vähäistä enemmän kilpailua sinun ja samaa tuotetta tai palvelua myyvien välillä
 • olet aloittanut päätoimiseksi katsottavan yritystoiminnan ennen päätöstä tuen myöntämisestä
 • sinulla on maksuhäiriöitä tai verovelkoja. Viranomaiset voi kuitenkin erityisistä syistä silti päättää myöntää tukea.
Starttirahan määrä ja kesto?
 • Starttirahan määrä vuonna 2022 on 34,50 euroa/päivä, joka vastaa työttömyysturvalain mukaista peruspäivärahaa.
 • Starttirahaa voi saada enintään viideltä päivältä kalenteriviikossa, ja se maksetaan jälkikäteen kerran kuussa tekemäsi maksatushakemuksen perusteella.
 • Starttirahaa voi saada enintään 12 kuukauden ajan. Päätös tehdään ensin kuuden kuukauden jaksolle ja starttirahan jatkoa on haettava erikseen.
 • Maksatushakemus pitää toimittaa ELY-keskusten ja TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskukselle (KEHA-keskus) kahden kuukauden kuluessa maksatusjakson päättymisestä.
Miten haen starttirahaa?

Starttirahaa haetaan TE-toimiston Oma-asiointi –palvelussa, ohessa linkki:

https://asiointi.mol.fi/omaasiointi/

Starttirahahakemuksen liitteeksi tarvitset liiketoimintasuunnitelman sekä kannattavuus- ja rahoituslaskelmat. Hakemukseen liitetään myös muita dokumentteja. Hakemuksen tekemiseen saat apua YritysVantaan yritysneuvojilta.

Muista, että et voi aloittaa varsinaista liiketoimintaa ennen kuin olet saanut päätöksen starttirahasta. Jos aiot hakea starttirahaa, selvitä siis ajoissa, onko sinun mahdollista saada starttirahaa.

TILAA MYÖS STARTTIPLUS -JATKOPALVELU KUN SAAT STARTTIRAHAA!

Startti Plus -asiantuntijapalvelu on Uudenmaan TE-toimiston tarjoama maksuton palvelu yrittäjille, jotka ovat saaneet starttirahaa tai aloittaneet yritystoiminnan 4 kk:n työttömyysetuudella.

Starttiraha on iso apu yrityksen käynnistämisvaiheessa. Kun täydennät sitä Startti Plus -palvelulla, saat meiltä arvokkaita neuvoja ja vinkkejä täysin maksutta. Kehitetään yhdessä konkreettiset askeleet yrityksesi kannattavan kasvun sekä myynnin ja markkinoinnin kehittämiseksi!

Palvelun yhteydessä suunnittelet yhdessä yritysneuvojiemme kanssa, miten voit huomioida asiakkaasi ja markkinoida entistä paremmin. Haetaan yhdessä keinoja pitää asiakkaistasi kiinni ja löytää uusia asiakkaita. Yrityksen kehittämisessä on myös tärkeä rakentaa tunnettuutta esim. digi- ja somemarkkinoinnin avulla, jotta yritystoiminta on kestävällä pohjalla.

Startti Plus ‐palvelussa sinulle laaditaan Uusyrityskeskuksessa konkreettinen suunnitelma myynnin kehittämiseen ja annetaan työkaluja liiketoiminnan kasvuun.

Startti Plus -palvelussa saat

 • konkreettisia neuvoja tuotteiden/palveluiden markkinointiin
 • ohjausta myynnin tehostamiseen ja lisäämiseen
 • vinkkejä sosiaalisen median hyödyntämiseen markkinoinnissa
 • tilaisuuksia verkostoitua

Yrittäjät ovat olleet erittäin tyytyväisiä palveluumme ja kertovat saaneensa Startti Plus -sparrauksista paljon konkreettista hyötyä myynnin kasvattamisessa ja markkinointi – ja muiden ideoiden viemisessä käytäntöön.

Palvelun voi tilata noin 3 kk starttirahan aloittamisesta. Täytä lyhyt hakulomake ja pääset aloittamaan sinulle maksuttoman palvelun 1-2 viikon kuluessa.

TÄYTÄ LOMAKE TÄSTÄ >>