Starttiraha

Tältä sivulta löydät kattavan tietopaketin sekä vastauksia starttirahasta usein kysyttyihin kysymyksiin. Varaa maksuton neuvonta-aika starttirahan hakemiseen.

Starttiraha on harkinnanvarainen tuki, jolla tuetaan yrittäjän toimeentuloa yritystoiminnan alkuvaiheessa. Starttirahan harkinnanvaraisuus tarkoittaa, että tiettyjen edellytysten on täytyttävä, jotta tuki voidaan myöntää. Vantaalaisille starttirahan myöntää joko Uudenmaan TE-toimisto tai Vantaa-Keravan kuntakokeilu.

VARAA MAKSUTON NEUVONTA-AIKA

Starttiraha on tärkeä tuki sinulle, kun lähdet rakentamaan omaa yritystäsi eikä vakiintunutta asiakaskuntaa vielä ole. Saat yritysneuvonnassa apua starttirahahakemuksen tekoon ja varmistat, että sinulla on kaikki tarvittava tieto käytettävissäsi. Älä epäröi ottaa yhteyttä ja hyödyntää yritysneuvojiemme osaamista!

Starttirahan myöntämisperusteista saat lisätietoa Uudenmaan TE-toimiston verkkosivuilta. Voit ladata starttirahaa koskevan esitteen tästä.

Starttirahahakemuksen liitteiksi tarvitaan liiketoimintasuunnitelma ja talouslaskelmat; niiden pohjat saat ladattua tästä:

LIIKETOIMINTASUUNNITELMA

KANNATTAVUUSLASKELMAT

Lue starttirahan hakemisesta lisää

Kuka voi saada starttirahaa?

Voit saada starttirahaa, jos liiketoiminnallasi on kannattavan liiketoiminnan edellytykset. Olisi hyvä, jos sinulla olisi aiempaa kokemusta yrittäjyydestä tai yrittäjäkoulutusta. Tukea ei makseta, jos toimeentulosi on turvattu muulla tavalla kuten palkkatuloilla tai muilla etuuksilla tai jos saat liiketoiminnastasi heti riittävän elannon. Starttirahan saaminen edellyttää päätoimista yrittäjyyttä.

Voit saada starttirahaa, jos

 • toimintasi arvioidaan täyttävän kannattavuuden edellytykset
 • sinulla on riittävä osaaminen (esim. alan koulutus tai kokemus)
 • tuleva yritystoimintasi on päätoimista
 • asut Suomessa ja perustat yrityksesi Suomeen

Milloin starttirahaa ei myönnetä?

 • Starttirahaa ei myönnetä, jos yritystoimintasi arvioidaan tarjoavan sinulle kohtuullisen toimeentulon heti
 • Olet jo aloittanut päätoimiseksi katsottavan yritystoiminnan ennen kuin starttiraha on haettu
 • Sinulla on maksuhäiriöitä tai verovelkoja. Viranomaiset voivat kuitenkin erityisistä syistä silti päättää myöntää tukea.
 • Starttirahan arvioidaan vääristävän vähäistä enemmän kilpailua sinun yrityksesi ja samaa tuotetta tai palvelua myyvien yritysten välillä esim. taksiala

Vaikuttaako yritysmuoto starttirahan saamiseen?

Kaikki perinteiset yritysmuodot kelpaavat. Starttirahaa myönnetään yrittäjälle, joka perustaa toiminimen, osakeyhtiön, avoimen yhtiön, kommandiittiyhtiön tai osuuskunnan. Starttiraha on aina yrittäjän henkilökohtainen tuki, joten saman yrityksen sisällä useampikin perustaja voi saada starttirahaa. Koska starttiraha on suunnattu nimenomaan yrittäjille, laskutuspalvelun kautta toimivat kevytyrittäjät eivät ole oikeutettuja starttirahaan.

Mikä on starttirahan määrä ja kesto?

 • Starttirahan määrä vuonna 2023 on 37,21 euroa/päivä, joka vastaa työttömyysturvalain mukaista peruspäivärahaa. Summa on noin 750 € kuussa.
 • Starttirahaa voi saada enintään viideltä päivältä kalenteriviikossa ja se maksetaan jälkikäteen kerran kuussa tekemäsi maksatushakemuksen perusteella.
 • Starttirahaa voi saada enintään 12 kuukauden ajan. Päätös tehdään ensin kuuden kuukauden jaksolle ja starttirahan jatkoa on haettava erikseen.
 • Maksatushakemus pitää toimittaa ELY-keskusten ja TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskukselle (KEHA-keskus) kahden kuukauden kuluessa maksatusjakson päättymisestä.

Miten haen starttirahaa?

Starttirahan hakeminen on suhteellisen helppoa, mutta vaatii jonkin verran valmistautumista. Saat meiltä tukea hakuprosessin kaikkiin vaiheisiin. Autamme sinua laatimaan hakemuksessa vaaditut liitteet mm. liiketoimintasuunnitelma ja laskelmat.

Saat meiltä konkreettista apua hakemuksen täyttämisessä, joten vältät virheet ja turhan työn. Saat myös heti vastaukset kysymyksiin liittyen esimerkiksi kelpoisuuteesi starttirahan saajana sekä yrittäjyyteen yleisesti.

Hakemuksesi käsitellään TE-toimistossa/Vantaan-Keravan kuntakokeilussa. Jos hakemuksesi hyväksytään, saat tarkemmat ohjeet starttirahan maksatuksesta.

 • Starttirahaa haetaan TE-toimiston Oma-asiointi –palvelussa https://asiointi.mol.fi/omaasiointi/
 • Starttirahahakemuksen liitteeksi tarvitset aina liiketoimintasuunnitelman sekä yrityksen talouslaskelmat. Liiketoimintasuunnitelman ja talouslaskelmien laatimiseen saat konkreettista apua YritysVantaan yritysneuvojilta.
 • Jos yritystoimintasi edellyttää ulkopuolista rahoitusta, pankin lainapäätös/-lupaus pitää hankkia ennen starttirahan hakemista. Yritysneuvojat opastavat tarvittaessa myös rahoituksen selvittämisessä.
 • Muista, että et voi aloittaa varsinaista liiketoimintaa ennen kuin olet saanut päätöksen starttirahasta. Jos aiot hakea starttirahaa, selvitä siis hakuprosessi ajoissa.

Starttirahan myöntämisperusteista saat lisätietoa Uudenmaan TE-toimiston verkkosivuilta tai voit ladata esitteen tästä.

Starttirahahakemuksen liitteeksi tarvitaan liiketoimintasuunnitelma ja talouslaskelmat; niiden pohjat saat ladattua verkkosivuiltamme kohdasta Materiaalit.

 

STARTTIRAHAN JATKOKAUSI

Miten starttirahan jatkohakemus laaditaan?

Sinulle myönnetään starttirahaa ensin kuudeksi kuukaudeksi. Voit lisäksi saada kuuden kuukauden jatkokauden, joten starttirahaa maksetaan maksimissaan vuoden ajan.

Hae starttirahalle jatkoa jo ensimmäisen starttirahakauden loppuvaiheessa, sillä jatkoa ei voida myöntää, jos ensimmäinen starttirahakausi on ehtinyt umpeutua. Starttirahan jatkoa haetaan noin kuukautta ennen ensimmäisen starttirahajakson päättymistä.

Starttirahan jatkokauden myöntämisessä arvioidaan seuraavia asioita:

 • Onko yritystoiminta käynnistynyt suunnitellusti, esimerkiksi suhteessa esitettyyn liiketoimintasuunnitelmaan ja talouslaskelmiin
 • Turvaako yritystoiminnasta saatu tuotto yrittäjän toimeentulon jo riittävästi eli onko vielä tuen tarvetta

Jatkohakemuksen liitteiksi tarvitset yrityksesi viiden (5) kuukauden tuloslaskelman ja taseen

Jos olet saanut starttirahaa Uudenmaan alueella, voit halutessasi varata YritysVantaalle neuvonta-ajan starttirahan jatkohakemuksen laatimiseen, vaikka et olekaan vantaalainen.

VARAA MAKSUTON NEUVONTA-AIKA