KUSTANNUSTUKI 6 haettavissa Valtiokonttorin kautta 26.4. alkaen

Kustannustuen kuudes hakukierros alkaa 26.4. klo 9.00. Tukea haetaan Valtiokonttorin sähköisestä asiointipalvelusta www.valtiokonttori.fi. Tukea voi hakea 31.5. klo 16.15 saakka.

Kustannustuen kuudes kierros on tarkoitettu erityisesti matkailu- ja ravintola-alan sekä tapahtuma-alan yrityksille, jotka ovat kärsineet sulkutoimia lievemmistä koronavirukseen liittyvistä rajoitustoimista. Kustannustukea voi kuitenkin hakea myös sellainen muiden toimialojen yritys, jonka toimintaan tai merkittävään osaan asiakaskunnasta on kohdistunut rajoituksia.

Kustannustuki on tarkoitettu yrityksille, joiden liikevaihto on pudonnut koronapandemian vuoksi yli 25 prosenttia vertailukaudesta ja joilla on sen vuoksi vaikeuksia selvitä joustamattomista kustannuksista ja palkkakuluista. Hallituksen linjauksen mukaan tuen tarve ja määrä arvioidaan koronaepidemian aiheuttaman liikevaihdon äkillisen menetyksen perusteella. Tuella pyritään tukemaan yritysten selviämistä koronapandemian yli.

Tuki kohdistuu kuluihin, jotka ovat syntyneet 1.12.2021-28.2.2022

Kustannustuen maksaminen perustuu lakiin yritysten määräaikaisesta kustannustuesta.

vk-logo.png