Liiketoimintasuunnitelma

Liiketoimintasuunnitelma

Yrityksen perustaminen alkaa liiketoimintasuunnitelmasta, jolla luodaan mahdollisimman konkreettinen kuvaus yritystoiminnan keskeisistä osa-alueista. Liiketoimintasuunitelma on yrittäjän työkalu, joka elää ympäristön ja markkinoiden mukana ja auttaa kehittämään toimintaa myös jatkossa.

Kirjallinen liiketoimintasuunnitelma on yritystoiminnan perusta. Se kertoo, miten yrittäjän liikeideaa lähdetään käytännössä toteuttamaan. Liiketoimintasuunnitelmassa kuvataan muun muassa yrityksen toimintaympäristö, toimintatavat, tavoitteet ja kannattavuus. Suunnitelmaa kannattaa päivittää säännöllisesti myös yrityksen perustamisen jälkeen. Liiketoimintasuunnitelmaa tarvitaan esim. haettaessa starttirahaa tai rahoitusta.


Voit käyttää seuraavia pohjia suunnitelmasi tekoon:

Liiketoimintasuunnitelma

Laskelmapohjat – Excel