Tiedote

TIEDOTE 19.6.2024

UUSIA TUULIA YRITYSNEUVONTAPALVELUISSA

Vantaan Uusyrityskeskus ry (YritysVantaa) on toiminut Vantaalla jo 30 vuotta päätehtävänään alkavien yrittäjien maksuton yritysneuvonta ja yrittäjyyden edistäminen osana valtakunnallista Uusyrityskeskusverkostoa.

Toimintaympäristöön on tulossa nyt muutoksia johtuen pääosin TE25 -uudistuksen mukanaan tuomista muutostarpeista yritysneuvontapalveluissa. Vantaan kaupungin tahtotila on tarjota laadukasta yritysneuvontaa riittävästi suhteessa asiakasmäärään. Samalla halutaan kehittää entistäkin asiakaslähtöisempi palvelupolku asiakkaalle.

Tästä syystä on yhteistyössä Vantaan kaupungin kanssa sovittu yritysneuvontapalveluiden tarjoamisesta osana Vantaan kaupungin Business Vantaa -verkostoa 1.1.2025 alkaen.

Vantaan Uusyrityskeskus ry jatkaa edelleen toimintaansa ja varmistaa Vantaan kaupungille Suomen Uusyrityskeskukset ry:n laatuauditoidun yritysneuvonnan jatkumisen, mikä takaa palveluiden korkean laadun myös tulevaisuudessa. Jatkossa toimitusjohtajan vetämä yhdistys työskentelee tiiviissä yhteistyössä kaupungin ja kaupungin yritysneuvojien kanssa, vastaa jäsenyhteistyöstä sekä jäsenhankinnasta, laatuauditoinneista, perustamisoppaista sekä yhteistyöstä Uusyrityskeskusten kattojärjestön Suomen Uusyrityskeskukset ry:n kanssa.

Muutoksessa Vantaan Uusyrityskeskuksen yritysneuvojat siirtyvät Vantaan kaupungin palvelukseen 1.1.2025 alkaen, jossa toimitaan osana Business Vantaa -verkostoa.
Myös YritysVantaa -nimen käyttö yhdistetään BusinessVantaaseen ja yhdistys jatkaa Vantaan Uusyrityskeskus -nimen alla.

Jatkossa Vantaan Uusyrityskeskus toimii osana Business Vantaan -verkostoa, johon kuuluvat myös Vantaan kaupunki, Helsingin seudun kauppakamari, Vantaan Yrittäjät ja Varia. BusinessVantaa -verkosto mahdollistaa laadukkaat palvelut sekä verkostoitumismahdollisuudet sekä yrittäjäksi aikoville että jo toimiville vantaalaisille yrityksille.

Miten YritysVantaan toiminnan muutos vaikuttaa asiakkaisiin?

Asiakkaita palvelevat jatkossakin asiantuntevat yritysneuvojat, jotka auttavat kaikissa yrittäjyyteen liittyvissä kysymyksissä. Yritysneuvonnan lisäksi asiakkailla on mahdollisuus hyödyntää koko Business Vantaan verkostoa ja palveluita.

Miten YritysVantaan toiminnan muutos vaikuttaa jäsenkumppaneihin?

Vantaan Uusyrityskeskuksen jäsenkumppanuudet ja tiivis jäsenyhteistyö jatkuu muutoksen jälkeen entisellään. Lisäksi Business Vantaan tarjoama laaja-alainen yhteistyö tarjoaa jäsenkumppaneille entistäkin laajemmat verkostot ja yhteistyömahdollisuudet eri toimijoiden kanssa (esim. yrittäjyystapahtumat, verkostoitumistilaisuudet jne).

Vaatiiko muutos asiakkailta toimenpiteitä?

Muutos itsessään ei vaadi jäsenkumppaneilta tai neuvonnan asiakkailta minkäänlaisia toimenpiteitä. Jäsenkumppanuudet säilyvät ennallaan ja yritysneuvonnan asiakkaat saavat yhtä laadukasta yritysneuvontaa myös jatkossa.

Business Vantaa -uutiskirjeestä saa tietoa ajankohtaisista Vantaan asioista. >> Tilaa uutiskirje

Lisätietoja:

Marketta Korhonen, toimitusjohtaja, Vantaan Uusyrityskeskus ry
Puh. 010 4232322, sposti: [email protected]